השפעת ההרחבה הכמותית אותה עתיד בנק ישראל לבצע על שוק הדיוראבק הבחירות וההבטחות של הפוליטיקאים השונים לירידה משמעותית במחירי הדירות עדיין לא שקע, והאנליסטים של בנק HSBC כבר מדווחים על הרחבה כמותית אותה עתיד בנק ישראל לבצע במהלך שנת 2015, ומטרתה היא סיוע בעזרת מיתוג עסקי ליצואנים, אחת ממטרות העל של בנק ישראל בניווט הכלכלה הישראלית.

ראשית נספר כי הרחבה כמותית היא שיטה בה בנק מרכזי מצליח להרחיב את בסיס הכסף מבלי להדפיס כסף חדש, אלא באמצעות הזרמת כסף מזומן רב אל השוק באמצעות רכישה של אגרות חוב. הרכישה המאסיבית של אג"חים על ידי הבנק המרכזי מורידה באופן טבעי את הריבית בה הוא נסחר וכתוצאה מכך את הריבית אותה גובה הבנקים המוסדיים עבור ההלוואות אותן הן מעניקות. אך מעל לכל, זוהי דרך מצוינת להגברת ביקושים באמצעות הזרמת כסף למשק והפיכת הריבית בפיקדונות לרלוונטית עוד פחות ממה שהייתה.

מאחורי צעד זה של בנק ישראל עומדים שני רעיונות מרכזיים, הראשון הוא לגרום לפיחות בשקל, וזאת בצל הייסוף שנגרם בחודשים האחרונים עקב היחלשות הדולר, תוצאה ישירה של הכרזת הבנק הפדראלי על כך שהריבית בארצות הברית לא תעלה השנה – פיחות הדרוש ליצואנים בכדי להפוך את היצוא למשתלם שוב בעבורם. הרעיון השני הוא לעודד את ההשקעות במשק ובכך לסייע ליצירת ביקושים וחזרה לצמיחה של 4%, כפי שהיה בשנת 2013.

שתי המטרות העיקריות של בנק ישראל, עומדות בניגוד מוחלט להבטחות הפוליטיקאים השונים להורדת מחירי הדיור.

מדוע? מכיוון שהורדת הריבית הריאלית במשק בראש ובראשונה מייתרת את הפיקדונות וערוצי ההשקעה המסורתיים ובכך גורמת למשקיעים הסולידיים לחפש אחר אפיקי השקעה בטוחים אך מניבים הרבה יותר מהריבית האפסית אותה יקבלו בבנק. שנית, היא מוזילה עוד יותר את מחיר ההלוואה הניתנת לרוכשי דירות במסגרת המשכנתא, כיום נע סביב הפריים מינוס 0.9%, כאשר ערכה הריאלי צפוי לרדת עוד יותר בעקבות המהלך.

ההערכה מדברת על כך שבנק ישראל ירכוש אג"חים בסכום של 70 מיליארד שקלים, רכישה שתגרום לכך שיסתובב בשוק כסף זול שיופנה ברובו להשקעות בבורסה ובנדל"ן.

ההשקעה בבורסה תופנה ברובה לחברות הגדולות ותגרום לעלייה מטאורית במדד המעו"ף, וייתכן אף כי תיווצר בועה שעתידה להתפוצץ עם עליית הריבית.

ההשקעה בנדל"ן תסייע אף היא לעליית מחירים נוספת, אך במקרה זה לא מן המחויב כי תסייע ביצירת בועה נדל"נית שאיננה קיימת כיום להערכתי, שכן לא תיווצר בועה ללא הגברת ההיצע וסגירת הפער של 100,000 דירות הנדרשות כיום לסגירת פער ביקוש והיצע בקרב רוכשי הדירות.

ניתן לראות באופן ברור כי ההרחבה הכמותית אמנם תיטיב עם היצואנים כפי שמבקש לעשות בנק ישראל, אך תפגע פגיעה אנושה בשוק הדיור בין אם יוגבר ההיצע, אזי תיווצר בועה שסופה לפגוע גם באילו שאינם משקיעים בשוק הדיור, ובין אם לא יוגבר מלאי הדירות  ואז חלום הדירה ילך ויתרחק עוד יותר ללא חשיבות לשמם או מפלגתם של ראש הממשלה או שר האוצר הנוכחיים או הבאים אחריהם.

אודות צוות האתר

הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ישמחו לראות את הסיכומים שלך באתר! אנא שלחו מייל עם חומר הלימוד שלכם לכתובת hamaagar@hotmail.com