חדש על ספסל הלימודים – לימודי קידוחי וחיפושי גז ונפטשנת הלימודים הנוכחית תשקף יותר מכל את טירוף הגז הפוקד את מדינת ישראל, כחלק מתוכנית החירום הלאומית להקמת תשתית אקדמית מחקרית לקידום חיפוש גז ונפט במדינת ישראל, יבוצעו מהלכים שונים לקידום תחום לימודים חדש באקדמיה העוסק כולו בתחום זה.

בשלב הראשון מיועדת התוכנית להכשיר אנשי מחקר והוראה באקדמיה, בתעשיות השונות העוסקות בקידוחים, כמו נובל אנרג'י, אילוז קידוחים וחברות דומות המתמחות בקידוחי קרקע.

כמו כן, אנשים אלו יוכשרו לשם שימוש בחברות המשתמשות בגז לתעשיה, כמו חברת פניציה שהתפרסמה רבות בנושא זה השנה.

התוכנית מיועדת להכשיר גם בעלי מקצוע שישמשו את הממשלה לשם קבלת החלטות נכונות מושכלות אודות השקעות ממשלתיות לאיתור גז בשלב הראשון ובעתיד עבור חיפושי נפט.

בשלב הראשון האוניברסיטה הפתוחה לא תשתלב בפרויקט, אלא הטכניון, אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה העברית בשיתוף אוניברסיטת תל אביב.

הפרויקט נולד לאחר שהאקדמיה הלאומית למדעים זימנה ועדת מומחים בינלאומית, אשר סקרה והעניקה המלצות בנוגע לתשתית המחקרית של משאבי הגז בישראל, הדו"ח ציין את הברור מאליו, כי למדינת ישראל מחסור באנשי מקצוע מקומיים המסוגלים לעקוב אחר תוכניות הקידוח, לפקח עליהם ולשמור על הסביבה בעת החיפושים. סיכומו של הדו"ח היה העגום מכולם, כאשר הוועדה ציינה שאין כיום אף קבוצה המחזיקה ברשותה ידע עדכני לגבי מודלים המיושמים בעולם בעת קידוח נפט וגז.

כמו כן, ציינה הוועדה כי לישראל עוד אופק נרחב באיתור גז ונפט בשטחים הטריטוריאליים שלה, ולכן יש צורך בהקמת תוכנית אקדמית שתכשיר אנשים מקצועיים. ואכן, התוכנית פותחה בנוהל מזורז על ידי האקדמיה הלאומית למדעים ולימודים יתחילו כאמור, במהלך שנת הלימודים הקרובה.

בחמש השנים הקרובות יוכשרו במסגרת התוכנית כמאה אנשי מקצוע, שעתידים להפוך לחלוצים מבוקשים בתחום זה על ידי חברות שונות המבקשות להשקיע באיתור משאבי טבע בשטחי מדינת ישראל. אנשי ההוראה הישראליים יתמכו על ידי מומחים מחו"ל שהוזמנו להרצאות ולהעביר השתלמויות בתחום, כמו כן יישלחו הסטודנטים לגופי הוראה המתמחים בתחום זה במדינות עתירות משאבים.

 

אודות צוות האתר

הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ישמחו לראות את הסיכומים שלך באתר! אנא שלחו מייל עם חומר הלימוד שלכם לכתובת hamaagar@hotmail.com