לימודי קבלה ותורת הסוד בבית הספר אסכולות של האוניברסיטה הפתוחהלימודי קורס עיונים בתורת הסוד העכשווית, עוסקים בתחום המיסטי כפי שהוא משתקף על ידי הדת היהודית, וזאת על פי תורת הקבלה הקדושה.

במסגרת הקורס יילמדו הסטודנטים את הרציונל העיקרי העומד מאחורי תורת הסוד היהודי. כאשר ראשיתה של תורת האמת היהודית הינה בימי בקדם, כאשר לאחר התבוננות על ההיסטוריה של העם היהודי, ניתן להכריז שתורת הנסתר עוברת כחוט השני לכל אורך ההיסטוריה שלנו כעם.

הקורס יעניק לסטודנט דוגמאות המעידות על חשיבותה המכרעת של רזי התורה וחכמת הנסתר על ההתפתחות האינטלקטואלית שלנו כעם יהודי, לא לחינם אנו נקראים עם הספר.

מיסטיקה וקבלה יהודית מרוממים את הנפש היהודית, ורבים יאמרו שגם כיום לא ניתן להפריד את תורת הסוד היהודית לבין הלך הרוח האינטלקטואלי היהודי, הניזון ומתפתח מספרי הקודש היהודי, בד בבד עם תחומי המדע הנלמדים במוסדות האקדמיים הוותיקים.

חשוב לציין שכל עולם הקבלה מתייחס למקובלים, אותם תלמידי חכמים שישבו ולמדו את ספרי הקדושה, עד שהגיעו לרמה של מקובלים שתפקידם הוא לרומם את דרגתם הרוחנית ככל הניתן וזאת על מנת לצמצם את הפער הגשמי בינו ובין הקדוש ברוך. כאשר אותו מקובל מצליח להתעלות על גופו החומרי, הוא יכול לסייע לאנשים המעוניינים לעזרה מהאל בהחזרה של אהבה נכזבת, וסיוע בפתיחת המזל ושערי פרנסה.

תורת הקבלה מגדירה בדיוק את תפקידו של המקובל והתהליך אותו הוא נדרש לעבור, שכן במסגרת תפקידו הוא עתיד לשנות גורלות של אנשים ויש לוודא שאותו מקובל מודע להשלכות של תורת הקבלה ומשתמש בתבונה בלחשים, בהתאמת הקמעות וביצוע כישוף להחזרת אהבה כפי שמופיעות בתורה זו.

הקורס כולל 8 מפגשים בני שעה וחצי כל אחד ובמסגרתו תחקר תורת הסוד היהודית בעת העכשווית. תבוצע סקירה של גדולי המקובלים של המאה העשרים והזרמים השונים ביהדות שיצרו, וכיצד הפכה תורת הקבלה לכל משמעותית בעת המודרנית, שכן למרות השורשים ההיסטוריים של תורה זו, היא מצליחה למצוא את מקומה המרכזי בחייהם הרוחניים, הפסיכולוגיים והחברתיים של העם היהודי גם כיום.

 

תמונה של ספר תורה לצד נר

לימודי קבלה ומיסטיקה
"Bible Study" by Melissa J

 

כמה מילים על בית הספר אסכולות

בית הספר אסכולות הינה הקתדרה העממית של האוניברסיטה הפתוחה. ענף זה של האו"פ מציע מגוון רחב של קורסים העוסקים בנושאים שאינם קשורים באופן מובהק לאקדמיה, אך ישנו ביקוש רב ללמוד אותם מצידם של סטודנטים ותלמידי חוץ בכל שכבות הגיל.

כך שבית הספר מהווה עבור רבים מסגרת אקדמית המאפשרת ללמוד ולהעמיק את הידיעות של אדם בנושאים רחבים, תוך כדי למידה במסגרת חברתית ונטרול המחויבויות הקשורות בלימודי תואר ראשון, מטלות המתלוות בדרך כלל ללימודים אקדמיים באוניברסיטה הפתוחה ובכל מוסד אקדמי אחר.

בכל שנה לומדים בבית הספר למעלה מ-20,000 תלמידים, כאשר הלימודים נערכים באחד מארבעת מרכזי הלימוד של האו"פ: קריית האוניברסיטה הפתוחה ברעננה, בית איילה (בית ספר לגמלאים בתל אביב), קמפוס הגן הטכנולוגי (מלחה ירושלים) ובחיפה (קמפוס בית בירם בכרמל).

אודות צוות האתר

הסטודנטים של האוניברסיטה הפתוחה ישמחו לראות את הסיכומים שלך באתר! אנא שלחו מייל עם חומר הלימוד שלכם לכתובת hamaagar@hotmail.com