יש לך משפט שרק הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה יבינו?
שלח אותו למאגר הציצוטים של הסטודנטים באו"פ
הכנס את המשפט בשדה מטה ושלח את הציטוט